بروزرسانی ماشین آلات معادن

بروز رسانی دستگاه ها و بهینه کردن ماشین آلاتی که سال هاست در حال تولید محصول هستند بسیار ضروری و غیر قابل چشم پوشی است.
این در حالی است که بسیاری از دستگاه های کارخانه های گچ و سیمان و دستگاه های تولید شن و ماسه با مشکل قدیمی بودن دست و پنجه نرم می کنند. همین موضوع باعث شده تا این صنایع نتوانند ظرفیت تولید خود را توسعه دهند.

گروه ماشین سازی فضلی با بازدید و بررسی دستگاه های شما و با بروز رسانی و توسعه فیزیکی دستگاه ها شما را در بهینه سازی و افزایش کاربری همراهی می کند.

در صورتیکه یکی از مشتریان ما هستید و در فکر بهینه سازی، ارتقاء و توسعه خط تولید یا ماشین آلات یا دستگاه های خود هستید، این امکان را  برای شما فراهم کرده ایم تا به راحتی بتوانید دستگاه های خود را بروز رسانی کنید و با بالا بردن توان دستگاه هایتان، ظرفیت تولید خود را افزایش دهید.

بومی سازی دستگاه های خارجی

بومی سازی دستگاه های خارجی یکی از دغدغه های مهم امروز کشور است. صنعت ماشین سازی و ساخت ماشین آلات معدن، در حال حاضر از مهم ترین اموری است که می تواند باعث رونق و درآمد زایی شود.

متخصصان صنعت بومی سازی در هر رشته ای، از دانش و تجربه خود برای بسترسازی استفاده می کنند، تا در شرایط اقتصادی کنونی با پایین آوردن هزینه اولیه برای راه اندازی کارخانه ها بتوانند مبلغ قابل توجهی از ستون هزینه کارخانه داران و معدن داران و خریداران ماشین آلات صنایع و معادن را کم کرده و از واردات این دستگاه ها با قیمت بالا جلوگیری کنند.

نیروهای توانمند و مجرب گروه ماشین سازی فضلی با بکارگیری دانش و تخصص خود این موقعیت را به وجود آورده اند تا با فراهم کردن شرایط مطلوب، امکان استفاده از دستگاه های به روز دنیا رادر ایران ایجاد کرده و با بومی کردن ماشین آلات خارجی توانسته اند با کاهش قیمت و افزایش تولید از خروج مبغ قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری کنند.